ook inwoners helpen met afval scheiden is HVC

ook natuurlijke
plastics uit
afvalwater is HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 51 gemeenten en 8 waterschappen. Wij dragen bij aan het klimaat door energie schoon op te wekken en afval te hergebruiken.

Dion van Steensel

“Het gaat goed met HVC, maar het gaat slecht met het klimaat. Hoewel we meer duurzame elektriciteit produceren, stappen zetten naar meer aardgasvrije wijken én de hoeveelheid restafval per inwoner daalt, is het allemaal nog niet voldoende. Met name op het gebied van afvalvermindering en hergebruik is het nodig dat we doorbraken gaan realiseren. Wie doet er mee?”

Dion van Steensel
algemeen directeur HVC

direct naar het voorwoord

Bekijk hier ons waardecreatiemodel, voor een beter inzicht in wat we doen, wat ons drijft en onze impact op het milieu.

onze prestaties.

Geëmitteerde CO2 scope 1

(in kton)
1.490 2021: 1.498

Geëmmitteerde CO2 scope 2

(in kton)
122 2021: 117

Vermeden CO2

(in kton)
864 2021: 808

Fijn huishoudelijk restafval per inwoner

(in kg)
169,5 2021: 182,9

Brongescheiden inzameling

(in %)
62 2021: 62

Duurzame energieproductie HVC

(uitgedrukt in elektriciteit-consumptie van huishoudens)
556.679 2021: 492.418

Aantal warmteklanten aangesloten

(woningequivalent)
24.370 2021: 21.815

Geconsolideerd resultaat

(in € mln)
29 2021: 27

een schone wereld.
we doen het gewoon.

naar alle prestaties

HVC in kaart.

onze activiteiten.

warmte ontwikkeling en levering

zonne-energie

windenergie

energieproductie uit biomassa

vergisting en compostering

levering van duurzame energie

gescheiden inzameling

recycling

energieproductie uit restafval

slibverwerking

beheren openbare ruimte

Lees meer over HVC in ons magazine

in het kort.

 • locatie: regio’s Alkmaar en Dordrecht, Assendelft, Westland, Pijnacker, Hoorn en Den Helder
 • lengte warmtenet: 269 kilometer
 • aansluitingen: 13.116 woningen (= <100 kw) en 151 bedrijven en utiliteiten (24.370 woningequivalenten)
 • groei bestaande warmtenetten en aansluitingen: 30.000 woningequivalenten in 2024
 • ontwikkeling nieuwe warmtenetten: regio IJmond, Hoorn en Den Helder
 • aantal locaties: 72
 • opbrengst: 66,4 GWh
 • voldoende stroom voor circa 26.700 huishoudens
 • vermeden CO2-uitstoot: 28,2 kton
 • installaties in Middenmeer en Purmerend
 • verwerkt: 194,6 kton gft en etensresten
 • groen gas: 4,2 miljoen kuub. Goed voor gasverbruik van circa 3.600 huishoudens per jaar
 • compost: 80 kton

ons werk in beeld.

een schone wereld. we doen het gewoon.