ook inwoners helpen met afval scheiden is HVC

ook inwoners
helpen met afval
scheiden is HVC.

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 48 gemeenten en 8 waterschappen. Wij dragen bij aan het klimaat door energie schoon op te wekken en grondstoffen te hergebruiken.

Dion van Steensel

“in dit jaarverslag over 2021 nemen we u mee in onze resultaten op het gebied van energie en hergebruik. Resultaten waar we trots op zijn en waar we graag over vertellen. Met ook ruimte voor een kritische noot in het voorwoord.”

Dion van Steensel
algemeen directeur HVC

direct naar het voorwoord

highlights.

onze prestaties.

Geëmitteerde CO2

(in kton) 474 2020: 485

Biogene CO2-emissies

(in kton) 1.036 2020: 1.004

Vermeden CO2

(in kton) 868 2020: 929

Duurzame energieproductie

(hvc in huishoudens) 492.418 2020: 496.811

Aantal warmteklanten

(woningequivalent) 21.815 2020: 19.158

Brongescheiden inzameling

(in %) 62 2020: 58

Restafval per inwoner (VANG)

(in kg) 190 2020: 197

Nettoresultaat

(in € mln) 26 2020: 15

een schone wereld.
we doen het gewoon.

naar alle prestaties

HVC in kaart.

onze activiteiten.

warmte ontwikkeling en levering

zonne-energie

windenergie

energieproductie uit biomassa

vergisting en compostering

levering van duurzame energie

gescheiden inzameling

recycling

energieproductie uit restafval

slibverwerking

beheren openbare ruimte

Lees meer over HVC in ons magazine

ons werk in beeld.

in het kort.

 • locatie: Naaldwijk (samenwerking Trias Westland)
 • aantal: 2 aardwarmtebronnen op 2,3 km diepte
 • productiecapaciteit: 40 MWth
 • te realiseren aansluitingen: 54 glastuinbouw­bedrijven, bloemenveiling, 345 woningen
 • voorstudies naar aardwarmte: Hoorn, Den Helder, Sliedrecht, Zwijndrecht, Lelystad, Almere
 • 8 waterschappen
 • installatie in Dordrecht
 • verwerkt: 346 kton rioolslib (ruim 12.500 vrachtwagens)
 • ontwikkeling: realisatie duurzame slibdroog­ installatie en proeffabriek bioplastics
 • waar: in 28 gemeenten
 • voor wie: 583.426 huishoudens en 115 basisscholen
 • hoe: bron- én nascheiding
 • recycle-tarief: Noordoostpolder 1e gemeente. 28% minder restafval per inwoner
 • grof huishoudelijk afval: 19 afvalbrengstations. met meer dan 30 verschillende afvalstromen

een schone wereld. we doen het gewoon.